Lokalizacja (Location)

GTR Business Point (GBP) umiejscowiony jest przy skrzyżowaniu dwóch najważniejszych autostrad środkowoeuropejskich (A1 łączącej Gdańsk - główny polski port bałtycki z Wiedniem oraz A2 łączącej Berlin z Moskwą) w gminie Stryków, w bezpośrednim sąsiedztwie autostrady A2. Odległość od zjazdu z autostrady w węźle Stryków do GBP wynosi około 1,5 km. Atutem lokalizacji jest nie tylko świetna komunikacja drogami krajowymi ale też bliskość międzynarodowej stacji kolejowej cargo i międzynarodowych portów lotniczych. Ponadto nieruchomość jest dobrze widoczna z autostrady A2 i zjazdu z autostrady. W najbliższej okolicy ulokowali się także światowi potentaci pochodzący z USA, Wielkiej Brytani, Francji, Niemiec, Finlandii, Holandii i Szwajcarii.

GTR Business Point is located at the intersection of two major central highways: the A1 linking Gdańsk (the main Polish Baltic port of Vienna) and the A2 between Berlin and Moscow. The business center is located in the municipality of Stryków, adjacent to the A2 motorway. The distance from the highway intersection in Stryków to the GTR Business Point is about 1.5 km. This location is advantageous not only because of it’s close proximity to the roads and highways that connect Europe, but also due to the proximity to the international cargo/freight railway station as well as international airports. In addition, the property is well visible from the A2 motorway and the thousands of cars that drive past the location every day. In the immediate surroundings, other businesses have established their presence as companies originating in the USA, Great Britain, France, Germany, Finland, the Netherlands and Switzerland.

Plan GBP

Powierzchnia terenu GBP wynosi 41 880 m2. GTR Business Point zaprojektowano jako zespół budynków o wysokości od dwóch do pięciu kondygnacji. Budynki będą rozmieszczone wśród zieleni, począwszy od wjazdu na teren po stronie południowej, w kierunku zjazdu z autostrady. Pierwszy z budynków zawierający sale konferencyjne i pomieszczenia biurowe zostanie oddany do użytku w 2016 roku. Następnym obiektem przewidzianym do realizacji jest hotel połączony z obiektem przewidzianym do realizacji jest hotel połączony z obiektem konferencyjnym. Zagospodarowanie terenu obejmuje tereny zielone i zbiornik wodny przewidziane również jako tło dla organizacji wydarzeń - konferencji, prezentacji, szkoleń oraz parkingi. Wschodnia część terenu, dobrze widoczna z autostrady A2 i zjazdu z autostrady przewidziana jest do dzierżawy lub wynajmu do celów biznesowych.

The surface area of the GTR Business Point is 41,880 m2. GTR Business Point is designed as a complex of buildings with a height of two to five stories. The buildings will be arranged and constructed among the greenery and foliage from the entry to the southern side, and in the direction of the motorway exit. The first of the buildings containing conference rooms and a unique office space will be completed in 2016. The next step calls for the construction and implementation of a hotel connected to the conference and office facility. Land development includes green agricultural areas and water tanks also provided as-needed for the organization of events, conferences, presentations, training seminars, and parking. The eastern part of the site (clearly visible from the A2 motorway) will be available to lease or rent for business purposes.

 

Pierwszy budynek o powierzchni 1500 m2 zostanie oddany do użytku w 2016 (The first building with an area of 1500 m2 will be completed in 2016)


W pierwszym budynku na dwóch piętrach znajdą się następujące powierzchnie o wysokim standardzie: przestrzenie biurowe do wynajmu stałego z zapewnioną swobodą aranżacji przestrzenie coworkingowe
ekskluzywne gabinety – apartamenty biznesowe
sale konferencyjne i eventowe
Infrastruktura towarzysząca:
recepcja i kawiarnia w holu głównym wysokim na dwie kondygnacje
recepcja na piętrze z zapleczem biurowym obsługująca przestrzenie coworkingowe, gabinety oraz sale
taras widokowy
parkingi monitorowane
teren rekreacyjno - eventowy

With two spacious floors, the first building will include the following areas built with attention to detail and very high standards of quality:
- An office space for rent, allowing for an open interior, and promoting cooperation and communication with coworkers
- Exclusive high-end business offices with an available apartment
- Large conference rooms for events and seminars

Associated infrastructure:
- Reception and café in the main lobby (two stories high)
- Desks and office furniture on the first floor of the office facilities, creating a professional space and atmosphere for co-workers to collaborate and work together
- Beautiful observation deck on the second floor
- Monitored parking
- Recreational area for indoor or outdoor events

 

 

Specyfikacja techniczna (Technical specifications)

Podwieszane sufity, wykładziny, klimatyzacja, wentylacja, otwierane okna, okablowanie światłowodowe, dodatkowe źródła zasilania, monitoring, system alarmowy i przeciwpożarowy, czujniki dymu, tryskacze, całodobowa ochrona

Suspended ceilings, wall-to-wall carpeting, air conditioning, ventilation, large opening windows, fiber optic cabling and connectivity, additional commercial power supplies and transformers, security monitoring, sophisticated alarm system, smoke detectors, sprinklers

 

Oferta dodatkowa (Additional offers)


Klienci centrum mogą także liczyć na wsparcie i profesjonalną obsługę w zakresie:
biurowym i dostępu do urządzeń biurowych
biura i sekretariatu wirtualnego, obsługi korespondencji
rejestracji firm
prawnym
konsularnym
doradczo – finansowym
księgowym
concierge
tłumaczeń
cateringu
organizacji spotkań i eventów specjalnych
transportu i ochrony osobistej
logistycznym i transportu towarów, przez największe koncerny logistyczne zlokalizowane w bezpośrednim sąsiedztwie

Customers can also count on our support and professional service in the field:
- access to office facilities and office equipment
- assistance and correspondence with an office secretary
- company registration
- legal counsel
- consulate consultation
- financial consulting
- accounting
- concierge
- translation services
- professional catering
- meetings, conferences, and special events
- transportation and personal security protection
- logistics and transportation of goods (established logistics companies located in the immediate vicinity of the center)

Inwestor: GTR Holding sp. z o.o. (Investor: GTR Holding sp. z o.o.)


Lider na rynku lekkich pojazdów elektrycznych W Polsce i krajach bałtyckich
GTR Holding jest spółką handlowo-usługową, która powstała w 2009 roku. Siedziba główna zlokalizowana jest w Łodzi a biura handlowe znajdują się także w Warszawie, Wilnie, Tallinnie oraz Tbilisi.
GTR Holding specjalizuje się w dystrybucji oraz serwisie lekkich
GTR Holding specjalizuje się w dystrybucji oraz serwisie lekkich pojazdów elektrycznych. W ofercie znajdują się najnowsze modele innowacyjnych dwukołowych pojazdów Segway, trójkołowe pojazdy T3 Moeon oraz skutery elektryczne. Dostarczane przez nas bezpieczne i ekologiczne pojazdy pozwalają znacząco podwyższyć efektywność działalności operacyjnej odbiorcom biznesowym oraz różnego rodzaju służbom.
Z oferty GTR Holding korzystają obecnie z powodzeniem służby mundurowe oraz firmy w celach ochrony, monitoringu oraz szybkiego wewnętrznego i zewnętrznego transportu osobistego, medycznego, gaśniczego czy towarowego – poczynając od dokumentów, przez leki, narzędzia aż do ładunków nawet 100 kg. Pojazdy wraz z wyposażeniem dodatkowym świetnie sprawdzają się również jako nośniki reklamowe oraz jako narzędzie eventowe, zapewniające nietuzinkową i nowoczesną atrakcję dla osób w każdym wieku.
GTR Holding zajmuje się kompleksową obsługą klientów poczynając od procesu sprzedaży, dostawy i szkolenia przez obsługę serwisową gwarancyjną i pogwarancyjną oraz wszelkie usługi doradcze w zakresie prawidłowego wdrożenia i użytkowania pojazdów w przedsiębiorstwie. Pojazdy dostarczone przez GTR Holding są używane obecnie przez klientów indywidualnych, biznesowych i rządowych w Polsce, na Litwie, Łotwie, w Estonii, Gruzji, Armenii oraz na Ukrainie i Białorusi.

GTR Holding is the market leader in light electric vehicles in Poland and the Baltic States. The company is a corporate entity which was founded in 2009. The company’s headquarters are located in Lodz with sales offices also located in Warsaw, Vilnius, Tallinn and Tbilisi. GTR Holding specializes in the distribution and service of personal electric vehicles. Our products and offers include the latest models of the innovative two-wheeled Segway vehicles, three-wheeled vehicles like the T3 Motion, as well as electric scooters. We provide safe and clean vehicles that allow you to significantly increase the efficiency and productivity of operations for business customers involved with all kinds of services.
GTR Holding has a unified offering of products and services to companies and entities for the purpose of safe travel, monitoring, service, and sales of vehicles used for rapid indoor and outdoor personal transportation. These vehicles are especially beneficial for companies and entities in the medical, firefighting, security and freight industries. Our electric vehicles allow the user to transport additional equipment, supplies and tools with loads up to 100 kg. Vehicles with accessories are particularly useful as an advertising tool, providing a remarkable, unique, and modern attraction for people and viewers of all ages and demographics.
GTR Holding provides comprehensive services to clients ranging from the sales process, delivery, training, and provide warranty and out-of-warranty service and repairs as well as additional advisory services and proper implementation of the vehicles usage in the company. Vehicles provided by GTR Holding are currently in use by consumers, business and government entities in Poland, Lithuania, Latvia, Estonia, Georgia, Armenia, Ukraine and Belarus.

Zapraszamy do kontaktu (Feel free to contact us)
Sosnowiec 30, 95-010 Stryków, Poland
+48 42 630 30 38
[email protected]